Käyttöehdot

Ora.mentoring.com-verkkopalvelun loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä, yritystä tai muuta toimijaa. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Ora Mentoring (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle. 

Palveluntuottaja:

Ora Mentoring Oy

Hausjärvenkatu 35

info@ora-mentoring.com

www.ora-mentoring.com

Ora Mentoring Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 3385953-2. 

1. Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Ora-mentoring.com-verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.3 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi.

1.4 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2. Muutokset

2.1. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

2.2. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään. 

3. Henkilötiedot ja niiden käyttö

3.1. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana.

3.2. Palvelun tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

3.3. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

3.4. Palvelun tarjoajalla on oikeus evätä tilaus tarvittaessa.

3.5. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

3.6. Käyttäjällä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista asiakasrekisteristä.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

4.1. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. 

5. Muita ehtoja

5.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

5.2 Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa Palvelussa ulkopuolisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Samoin hän voi toimia mahdollisessa riitatilanteessa Palveluntuottajan kanssa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan suositellaan olevan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

5.3 Palveluntuottajalla on lupa käyttää yritysasiakkaidensa nimeä ja logoa asiakasreferenssinään mainitsematta asiakkaan luottamuksellisia tietoja. Asiakkaalla on oikeus kieltää referenssin käyttö ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palveluntuottajan asiakaspalveluun.