Naisjohtajuusverkosto

Brave Women

10 %

Toimitusjohtajista on naisia Suomessa

25 %

Naisten osuus C-Suite-tason tehtävissä maailman laajuisesti

36 %

Naisten osuus johtavissa tehtävissä Suomessa 2022

Naisjohtajuusverkosto

Miksi Brave Women

Verkosto tarjoaa mahdollisuuksia oppia toisilta, jakaa kokemuksia ja saada tukea. Tavoitteena on auttaa naisia tulemaan vahvemmiksi ja itsevarmemmiksi johtajiksi tai johtajaksi haluaviksi. Liity mukaan ja löydä itseluottamusta, voimaa ja inspiraatiota matkallasi kohti parempaa johtajuutta.

Naisjohtajuus

Naisjohtajuuden kehittäminen vaatii rohkeutta, itsevarmuutta ja itsetuntemusta. Nämä kolme ovat pääaiheitamme, joihin paneudumme eri tavoin.

Sivuaiheena käsittelemme toksisen johtamisen vaikutusta naisiin ja haluamme puhua positiivisen ja oikeudenmukaisen johtamisen puolesta.

Mitä verkosto antaa

– Keskusteluja ja työpajoja, jotka auttavat naisia tunnistamaan ja vahvistamaan omia vahvuuksiaan ja itseluottamustaan.

– Harjoituksia ja resursseja, jotka auttavat naisia parantamaan itsetuntemustaan ja henkistä hyvinvointiaan.

Hei, olen Elina Sotaniemi

Olen Brave Women verkoston perustaja ja olen viettänyt yli 10 vuotta päällikkö -ja johtotehtävissä, joissa olen vastannut monikulttuuristen tiimien johtamisesta eri maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa.

Tiedän, että naisilla on usein vaikeuksia edetä urallaan ja päästä johtotehtäviin. Monilla työpaikoilla on edelleen olemassa lasikatto, joka estää naisia nousemasta ylimmille johtotasoille. Lisäksi naisia saatetaan syrjiä rekrytointiprosesseissa. Työn ja perheen yhteensovittaminen voi myös olla haaste, sillä perinteiset sukupuoliroolit asettavat naisille suuremman vastuun perheestä ja kodista. Tämä voi johtaa siihen, että naiset jäävät pois työelämästä tai eivät hae vaativampia tehtäviä. Lisäksi naisilta puuttuu usein verkostoja ja roolimalleja, jotka voisivat tukea heitä uran edistämisessä.

Perustin Brave Women Finland -verkoston, jotta voisimme yhdessä tulla vahvemmiksi, oppia hyväksymään itsemme ja ilmaisemaan itseämme rohkeammin. Haluan, että yhä useampi nainen uskaltaa tuoda omaa osaamistaan ja kokemustaan esille ja rohkeasti pyrkiä etenemään urallaan.

Näihin aiheisiin pureudumme yhdessä

Naisjohtajuus vaatii rohkeutta ottaa riskejä, tehdä vaikeita päätöksiä ja seistä niiden takana. Rohkeuden puute voi johtua yhteiskunnallisista normeista ja kulttuurisista odotuksista, jotka vaikuttavat siihen, miten naiset näkevät itsensä ja mahdollisuutensa johtajina.
Monesti naiset aliarvioivat omat kykynsä ja osaamisensa, mikä voi estää heitä hakemasta johtotehtäviä tai etenemästä urallaan. Tutkimusten mukaan naiset asettavat itselleen korkeammat standardit ja vaativat itseltään enemmän kuin miehet, mikä voi johtaa aliarviointiin ja itseluottamuksen puutteeseen.
Itsetuntemus on avainasemassa johtajuudessa. Naiset voivat parantaa johtajuuttaan oppimalla tuntemaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Henkinen hyvinvointi on myös tärkeää, sillä se vaikuttaa kykyyn käsitellä stressiä ja tehdä päätöksiä.

Ota yhteyttä

Sivut päivityksessä